Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
 
Zanggroep LangediekeZanggroep Langedieke is ontstaan in 1986 na een reveu voor het 75 jarige bestaan van Plaatselijk Belang.

Momenteel zijn er ongeveer 20 leden, mannen en vrouwen, uit Langedieke en omgeving. We hebben een dirigente en een begeleidend muzikant.

We starten met onze oefenavonden op de laatste donderdag van augustus, dit is om de 14 dagen. We zingen door tot april. De oefenavonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in Oons Dörpshuus.

Bij onze zanggroep staat gezelligheid voorop, maar wij willen ook graag mooi meerstemmig zingen.
Het is ook leuk om zo nu en dan op te treden.

Kom gerust eens kijken en luisteren op één van onze oefenavonden. Zo kun je zien en horen of het iets voor je is.

De contributie bedraagt 80 euro per zangseizoen. Dit mag desgewenst in twee keer betaald worden.

Contactperonen:
Hoofdcontactpersoon en afspraak maken voor optredens:
Sieneke van der Horst   sienekevanderhorst@hotmail.com

Contactpersoon voor het dorp:
Marianne van der Harst   m.harst@hotmail.com