Copyright 2022 by Multimodus    All Rights reserved    E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Wij Vrouwen is een groep dames die voor, door en met elkaar activiteiten organiseren. Ontplooiing, ontmoeting en ontspanning staan centraal.
Leden zijn ingedeeld in contactgroepen met voor iedere groep een contactpersoon.

Daarnaast is er een aantal interessegroepen waaraan de leden kunnen deelnemen:
Cabaretgroep
Schildersgroep
Tuingroep
Uit eten groep
Wandelgroep
Lief en Leed
Nieuwsbrief

De contact- en interessegroepen organiseren ieder jaar 8 – 10 activiteiten voor alle leden. De meeste van de bijeenkomsten vinden plaats in Oons Dörpshuus,
De Weidedijk 2 in Langedijke.

Per 1 januari 2023 zijn ruim 50 vrouwen lid.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2023 € 25,00.
Daarnaast betaal je voor de activiteiten in het dorpshuis een vergoeding voor koffie en thee.
De leden ontvangen vijfmaal per jaar een digitale Nieuwsbrief.

Nieuwe leden uit Langedijke en directe omgeving zijn welkom. Voor meer informatie kun je mailen naar wvlangedijke@gmail.com

Wij Vrouwen,
Anita, Ans en Ria