Copyright 2022 by Multimodus    All Rights reserved    E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links

Sportveld

 

Het Sportveld in Langedijke ligt aan de Stokdijk, tegenover huis nr. 22.

Op het sportveld zijn de volgende voorzieningen te vinden:

 

Op het sportveld wordt ook 1 x per 3 jaar het Dorpsfeest gehouden.

 

Met Pasen wordt jaarlijks een tentfeest georganiseerd door De Klimop.

Op Oudejaars-middag is er het traditionele Carbidschieten door de Oudejaarsploeg.

 

 

Faciliteiten in Langedijke