Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links

Plaatselijk Belang

 

Dorpsbelang Langedijke is op 1 december 1911 opgericht en zet zich in voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van het dorp.

 

Tegenwoordig staat het Dorpsbelang ingeschreven als “Plaatselijk Belang Langedijke” in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland. De laatste statutenwijziging vond plaats op 4 maart 2009.

 

Naast Langedijke zijn de leden ook afkomstig  uit de aangrenzende gebieden van Elsloo, Appelscha en Oosterwolde.

Het ledental op 01 december 2021 bedraagt 296 leden.

Het (gezins-)lidmaatschap bedraagt momenteel 7 euro 50 per jaar.

 

De doelstelling van het Plaatselijk Belang Langedijke is als volgt geformuleerd:

 

“Het bevorderen van de vooruitgang, in de ruimste zin van het woord, van het dorp Langedijke en naaste omgeving, alsmede het organiseren van allerlei activiteiten in het dorp Langedijke en naaste omgeving”.

 

Zo zijn er o.a. dankzij Plaatselijk Belang Langedijke een Panna-kooi en fitness-apparaten op het sportveld gekomen

 

De vereniging  heeft een bestuur dat uit vijf tot zeven personen kan bestaan.

Het huidige bestuur wordt door de volgende leden gevormd:

 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang komt behalve in de maanden juli en augustus maandelijks bij elkaar. Jaarlijks vindt in de maand maart de Algemene Ledenvergadering plaats. 

 

De gemeente is in de gemeentelijke Structuurvisie 2010-2020-2030 verdeeld in vier regio’s. Langedijke vormt samen met de dorpen Makkinga, Oldeberkoop , Elsloo en Nijeberkoop ( MOLEN) het gebied ‘Tussen de Tsjonger en de Lende’. Het MOLEN-overleg is de benaming voor de regiovergadering van deze vijf dorpen.

 

Plaatselijk Belang is ook eigenaar van Oons Dörpshuus en neemt om die reden ook deel aan het SODO-overleg. SODO staat voor Stichting Overkoepeling Dorpshuizen Ooststellingwerf. Aan dit overleg wordt door alle besturen van de dorpshuizen in onze gemeente deelgenomen.

 

Contactgegevens

Adres:

Weidedijk 2

8425 SV Langedijke

 

Email: pblangedijke@gmail.com