Copyright © 2022 by Multimodus  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links

Oons DŲrpshuus

 

Tijdens een extra ledenvergadering, op 9 december 1949 deelde de toenmalige school-

meester, Bauke Jansen, mede dat het Dorpsbelang Langedijke een garage aan kon kopen

om daar een Dorpshuis van te maken. Maar ja, er moest wel fl. 5500,00 op tafel komen.

 

Om deze gelden bijeen te brengen zijn er onder de inwoners van Langedijke en omgeving 50 schuldbekentenissen van elk

fl. 100,00 uitgegeven. En zo kon het gebeuren dat burgemeester Bontekoe op 4 januari 1951 het Dorpshuis officieel opende.

 

Hiermee was het eerste Dorpshuis een feit. Een houten gebouw met een zaaltje van

6,00 x 5,50 m. een toneel, een keukentje en ťťn W.C.

 

De houders van de schuldbekentenissen kregen ieder jaar rente uitgekeerd en als de kas het

toeliet werden er ťťn of meerdere schuldbekentenissen terug betaald.

 

In 1959 is de entree vergroot. Zo ontstond er ruimte voor een garderobe en een tweede toilet.

 

In 1978 is er een stenen aanbouw aan de Noordgevel gerealiseerd en in 1981 is het houten

hoofd-ebouw vervangen door een geheel stenen gebouw met ruimere afmetingen en centrale

verwarming.

 

In 2003 is het Dorpshuis opnieuw vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd.

Het Dorpshuis vormt nog steeds een bruisend middelpunt binnen de hele dorpsgemeenschap,

en voorziet daarmee in een grote sociale- en culturele behoefte.

 

Activiteiten:

Veel verenigingen in Langedijke en omstreken maken gebruik van "Oons DŲrpshuus", zoals:

Kaartvereniging, Zangvereniging, Toneelvereniging, Jongerenvereniging "De Klimop" en

Wij Vrouwen

 

Naast deze verenigingen wordt het Dorpshuis gebruikt door de Activiteitencommissie die voor alle categorieŽn inwoners diverse evenementen organiseert, zoals het Inloopcafť, Bingo en Filmavonden voor de jeugd en voor volwassenen.

 

Het is ook verzamel- en vertrekpunt voor tal van activiteiten, waar na afloop nog even gezellig kan worden nagepraat, zoals:

 

Op Koningsdag is het een trefpunt voor de inwoners van Langedijke.

 

Wilt u gebruik maken van het Dorpshuis, neem dan contact op.

 

Beheerster:

Ria Sloot

Tel:† 0613766766

e.mail:†dorpshuislangedijke@kpnmail.nl