Copyright 2022 by Multimodus    All Rights reserved    E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Klokkestoel, Klokhuisdijk

Langedijke wordt wel het 'kleinste dorp van Ooststellingwerf' genoemd. Hiernaast ziet u de
klokkenstoel en een gedeelte van het kerkhof in Langendijke. Aan welke patroonheilige de kerk
van Langendijke in de middeleeuwen was gewijd weten we niet. De foto van de toen verwaarloosde
klokkenstoel is genomen in de eerste helft van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw en staat in het boek 'Fryslan-Friesland', een fotoboek met bijschriften in het Fries, Nederlands, Duits en Engels uitgegeven door A.J. Osinga B.V. te Bolsward. Schrijvers zijn Helga vom Wege en Wolfgang Kemmler. Zij hebben de foto gemaakt. Blijkens het voorwoord bij het boek waren zij een  'kunstfotografenechtpaar' uit Duitsland, die Friesland anders fotografeerden en zagen dan de Friezen zelf. Het boek is uitgegeven in 1977. Vroeger mocht de klokkestoel verwaarloosd zijn, thans heeft Langedijke een van de mooiste klokkestoelen in de omgeving. In de stoel hangt een zeer bijzondere klok. Hij dateert uit ongeveer 1300 en is daarmee de oudste kerkklok van Noord Europa. Langedijke heeft ongeveer 250 inwoners en een rijk verenigingsleven. Bij Langedijke zijn bewonersresten gevonden uit het mesolithicum en neolithicum aan de N361 ter hoogte van Laagduurswoude.