Copyright 2022 by Multimodus    All Rights reserved    E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
IJsclub Samenwerking
IJsclub Samenwerking beheert een ijsbaan aan De Bult.
De club zorgt ook voor ijs in de pannakooi op het sportveld voor de jongste Langediekemers.

Daarnaast wordt er in ijsloze winters doorgaans een bezoek gebracht aan de kunstijsbaan met de
kinderen op basisschool leeftijd.

De club heeft 125 leden, voornamelijk gezinslidmaatschappen, in en om Langedijke.

De contributie bedraagt 6,00 per jaar voor gezinnen en 3,00 voor individuele leden.

Contactpersoon
Jeen Smit
Email: Sjoerdjeensmit@gmail.com