Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Langedijke
Langedijke is een dorp in de gemeente Ooststellingwerf, in de Nederlandse provincie
Friesland. Het ligt 2 km van Oosterwolde en 4km van Appelscha, dicht bij het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. Het dorp telde eind 2020 in totaal 322 inwoners.

Historie van Langedijke
Langedijke is een oud streekdorp. Het is verreweg het kleinste dorp van Ooststellingwerf. Omstreeks het jaar 1500 wordt het dorp vermeld als een parochie die tot het decanaat Drenthe behoorde. De kleine gemeenschap heeft zijn kerk niet in stand kunnen houden, in het noorden ligt het kerkhof er nog wel. Na het verdwijnen van de kerk werd een klokkenstoel opgericht, waarin de oudst gedateerde luidklok – liefst uit 1300 – van Friesland hangt.
In het zuiden liep de dorpsstreek uit op de zandduinen van Appelscha die later zijn bebost. Ongeveer 700 meter oostelijk van de oorspronkelijke wegstreek lag een parallelle agrarische streek tussen Boekhorst onder Oosterwolde en Terwischa onder Appelscha die ook bij Langedijke behoorde. Tussen deze twee streken is een verbindingsweg gelegd, de Stokdijk waaraan in 1864 de school werd gesticht.
Aan de Stokdijk sinds 1960 sprake geweest van enige komvorming. Daarbij kwam rond 1990 aan de Weidewijk de nieuwe school en ook het dorpshuis ‘Oons Dörpshuus’. De Weidedijk is in de periode vanaf 2005 wat uitgebreid en sinds 2013 is tot 2021 aan de Meester van de Waldijk een verdere uitbreiding van nieuwe woningen gerealiseerd.

Langedijke actief dorp
Het heeft een actief vrijwilligersbestand met als hoogtepunten het 3- jaarlijkse dorpsfeest en voor de lokale jeugd elk jaar een Paasfeest. Ook zijn er diverse verenigingen.
De beeldhouwster Suze Boschma heeft voor Langedijke het beeld `de Melker` gemaakt, waarin duidelijk wordt hoe boerenknechten vroeger de koeien molken. Daar is in de loop van de tijd veel in veranderd, getuige de moderne nieuwe melkstallen die er nu staan met veelal geautomatiseerde melkinstallaties.
In Langedijke is het eerste geslaagde particuliere project met glasvezel in Friesland gerealiseerd. Sinds 2010 zijn in diverse projecten de voorzieningen op het sportveld vernieuwd en uitgebreid, ondermeer een pannakooi, trimtoestellen, sporthokje en een jeu de boulesbaan.

Wetenswaardigheden
Bij Langedijke zijn bewonersresten gevonden uit het mesolithicum en neolithicum aan de N351 ter hoogte van Laagduurswoude.
In 1976 is de klokkenstoel gerestaureerd en kwam de ”belle” naar beneden. Het klokhuis staat op een bijzondere plek, tussen de weilanden en pal onder een oude boom van ruim honderd jaar oud, met drie vertakkingen.

De plek van de vroegere kerk en klokkenstoel
De klokkenstoel staat op een kruising van ley-lijnen. De ene loopt van Oosterwolde (oude kerkje) via de klokkenstoel naar richting Elsloo, de andere lijn loopt van Appelscha bij de Bosberg via oude kerkje een de Westerse Es naar Langedijke (de klokkenstoel) en de Molen in Makkinga en zo verder naar Tzum.
Tot 1300 werden kerken en kloosters op die plekken gebouwd en ook klokkenstoelen. De plek heeft kenmerken van een zeer oude religieuze plaats van samenkomst (De boom, de heg, de klokkenstoel)