Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
G(ezond) O(uder) W(orden) in Langedijke

In het kader van gezond ouder worden, oog hebben voor elkaar en verbinden startte de
commissie GOW met de voorbereiding van enkele initiatieven voor ouderen in Langedijke.

De commissie maakte plannen om Langediekemers uit te nodigen voor gezamenlijk dinertjes in het dorpshuis.
Enkele vrijwilligers startten in januari 2020 met de “aanschuiftafel”.

Zij koken in principe eenmaal per maand in Oons Dorpshuus en dekken de tafel.
Bedoeld voor ouderen en alleenstaanden die graag een avond samen eten met dorpsbewoners.
De vrijwilligers doen hun best om een gezonde maaltijd te bereiden en de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden.

De data van de dinertjes en de wijze van aanmelding en betaling worden tijdig in De Klokkestoel bekend gemaakt.

De GOW commissie heeft zich ook ingezet voor de realisatie van een beweegveld met fitnesstoestellen. Acht toestellen hebben een plek gekregen op het sportveld aan de Stokdijk.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door subsidie en door de medewerking en ondersteuning van Plaatselijk Belang Langedijke. Op 29 september 2020 vond de officiële opening plaats.

Een buurtsportcoach van Scala biedt groepjes sporters ondersteuning aan op de dinsdagochtend vanaf 9.30 uur.

Naast sporten in groepsverband nodigen de toestellen ook uit om- zonder drempels - met regelmaat te bewegen en elkaar te ontmoeten.