Copyright 2022 by Multimodus    All Rights reserved    E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Dorpskrant De Klokkestoel

De Klokkestoel verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus.
Via de dorpskrant worden de abonnees op de hoogte gehouden van wat er leeft in het plaatselijk
verenigingsleven en andere zaken die Langedijke aangaan.

Abonnees betalen 12,- per jaar.
voor post abonnees worden ook de maandelijkse portokosten in rekening gebracht.

Contactpersonen
De redactie bestaat uit:
Birte Verra
Alma Kremer
Marianne van der Harst
Christina Dokter


Email: deklokkestoel@kpnmail.nl