Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie is een commissie van Plaatselijk Belang welke maandelijks
activiteiten organiseert voor inwoners van Langedijke en omgeving.

Er is speciale aandacht voor activiteiten voor de basisschoolleeftijd, om na de sluiting van de
basisschool in Langedijke de binding tussen kinderen (en ouders) te behouden.
 
In de dorpskrant “de Klokkestoel” staat elke keer een activiteitenkalender met het programma  voor de aankomende maand.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van het dorpshuis (bingo, film, kerstmarkt), het sportveld (spelletjesmiddag) of het veldje aan de Weidedijk (paaseieren zoeken).

Bij de volwassenen is met name de greppeltocht en de fietstocht erg populair. 

De Activiteitencommissie kan altijd hulp gebruiken, dus mail gerust als je interesse hebt.


Contactpersoon
Ilse Hendriksen
Email: hendriksenilse@hotmail.com