Copyright © 2022 by Multimodus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links
Vrijdag 1 december
Dorpshuis cafe 2.0

Zaterdag 2 december
20.00 uur de film “Oppenheimer”
Inloop vanaf 20.00 uur in het dorpshuis. Om 20.15 uur starten we de film.

11 december ledenvergadering ijsclub

woensdag 20 december kookgroep.

meer informatie is te vinden in de Klokkestoel.