Copyright © 2022 by Multimodus  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: webmaster@langedijke.nl
Kaartclub
Wij Vrouwen
Zanggroep
Gezond Ouder Worden
Toneelclub
Historische Commissie
IJsclub
Carbidploeg
De Klimop
Klokkenboulers
Activiteitencommissie
Feestcommissie
AED-commissie
Dorpskrant "De Klokkestoel"
Sportveld
Pannakooi
Jeu de boulesbaan
Beweegveld
IJsbaan
AED
Brievenbus
Glasbak
Bushalte
Begraafplaats
Gemeente Ooststellingwerf
Toerist info Appelscha
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Doarpswurk
Uutgaon
Scala
Faciliteiten
Verenigingen en commissies
Overige interessante links

AED commissie Langedijke

 

In ons dorp Langedijke e.o. zijn wij in het bezit van 3 AEDís (Automatische Externe Defibrilator)

De AEDís hangen op de volgende adressen:

 

 

De drie AEDís kunnen bediend worden door o.a. ruim 30 burgerhulpverleners, allen woonachtig in de buurt, die jaarlijks een herhalingscursus reanimeren/AED bediening volgen

 

Samenwerking met HartslagNU

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand dan roept HartslagNu automatisch  burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Ook burgerhulpverleners die van elders komen en in de buurt zijn, bijvoorbeeld toeristen. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

 

Waarom een 6-Minutenzone?

Een 6-Minutenzone is een gebied waarbij binnen 6 minuten de juiste hulp geboden

kan worden bij een hartstilstand. Langedijke heeft een goede sluitende 6-Minutenzone voor haar gebied met de 3 AEDís. Er is bewust gekozen voor het ophangen van de AEDís waar de meeste mensen wonen c.q. verblijven zoals;

 

Iedereen kan burgerhulpverlener worden!

Iedereen met een geldig reanimatie diploma kan burgerhulpverlener worden voor Langedijke en zich aan melden bij HartslagNu. Heeft u interesse in het volgen van een reanimatiecursus met AED bediening dan kunt u contact opnemen met de AED commissie Langedijke. jenny.hamminga@gmail.com

De AED commissie organiseert 1 x per jaar, rond oktober,  in samenwerking met het project Ooststellingwerf Hartveilig de herhalingscursus.  Deze cursus wordt gefinancierd door het Plaatselijk Belang Langedijke.

 

Leden AED commissie

 

Marijke Hartog

De Weidedijk 30, 8425 SV Langedijke

Mob. 06 46258836

marijkehartog@hetnet.nl

 

Emile Beumkes

De Weidedijk 7, 8425 SV Langedijke

Mob. 06 51958736

emile.beumkes@kpnmail.nl

 

Jenny Hamminga-Winters

Klokhuisdijk 5 8425 SK Langedijke

Mob: 06-13806710

Email: jenny.hamminga@gmail.com

 

Gety ten Boer

Mr van der Waldijk 7

8425 SK Langedijke

Mob: 06-13775433

Email: getytenboer@gmail.com

 

 

Copyright © 2021 by Multimodus  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: sobantu@gmail.com
De aanschaf van de drie AEDís werden mogelijk gemaakt door het Jan Donker Fonds (2014),  Bercoperfonds (2013), het CoŲperatiefonds van de RABO bank (2014) en de Nederlandse Hartstichting (2019).