Niewbouw in Langedijke

{AF}

Nieuwbouw woningen in Langedijke

 

De procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan loopt. Het ligt in de bedoeling dat de procedure april 2013 wordt afgerond en dat medio mei 2013 de grond bouwrijp is.

 

De gemeente heeft een voorlopige kavelverdeling gemaakt en er is een voorlopige verkoop prijs voor de grond bekend gemaakt.

 

Het uitbreidingsplan ligt tegen de bestaande nieuwbouw aan de Weidedijk.

De prijzen zijn als volgt bepaald (prijspijl 2013):


Voor meer informatie kunt u bellen met de Gemeente Ooststellingwerf

Dhr. Bart Sieben Projectleider gebiedsontwikkeling / Juridisch beleidsmedewerker RO - (0516) 56 6222

Ate Buiteveld -  (0515) 51 5344  Mail: a.buiteveld@planet.nl

{/AF}