Bos werkzaamheden schaepedobbe

{AF}

Bomen kappen voor een natuurlijk en gevarieerd bos in de Schaopedobbe

Staatsbosbeheer start binnenkort met boswerkzaamheden. Vanaf half oktober kunt u indrukwekkende machines tegenkomen in het bos onder de Schaopedobbe aan de rand van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold in het deel van Staatsbosbeheer.  Deze machines dunnen het bos en zagen openingen of “gaten”.  De natuur zorgt zelf dat deze open plekken weer met bos begroeid raken. Zo wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie bos.  Maar dan wel een bos dat bestaat uit meerdere soorten zoals oa Eik, Berk en Lijsterbes. Veel interessanter voor dieren en ook mensen.  Meer gevarieerd en natuurlijker.

Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen worden gekapt.  Zo worden eventueel aanwezige dassenburchten, roofvogelnesten en boommarterholen ontzien. De vrijkomende stammen zijn FSC gecertificeerd en gaan als duurzaam Nederlands product naar de houtverwerkende industrie. Een gespecialiseerd aannemer klaart de klus voor het broedseizoen begint en voldoet aan de hoogste natuurbescherming eisen. 

Recreatie routes blijven toegankelijk. Beschadigde routes worden na de werkzaamheden  zo snel mogelijk weer opgeknapt. Sorry voor de overlast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Staatsbosbeheer, boswachter Corné Joziasse c.joziasse@staatsbosbeheer.nl

website staatsbos

website drents friesche woud

{/AF}