Dorpsagenda

{AF}

Dorpsagenda.

 

In december 2010 heeft de gemeente Ooststellingwerf het begrip Dorpsagenda  (pdf bestand) gelanceerd.

Deze Dorpsagenda moet door elk van de dertien dorpen binnen de gemeente worden opgesteld, met de actiepunten / aandachtspunten uit de Dorpsvisie als uitgangspunt.

Deze Dorpsagenda’s zullen per deelgebied het uitgangspunt vormen voor de Gebiedsagenda. Deze Gebiedsagenda’s vormen gezamenlijk de input voor de Gemeente-agenda.

 

Op deze manier kunnen de dorpen binnen de gemeente meer inbreng krijgen bij de uitvoering en realisatie van het geformuleerde beleid in de Structuurvisie 2010 – 2020 - 2030  (pdf bestand)van de gemeente.

Door het tonen van eigen initiatief, maatwerk en pragmatisch handelen kunnen inwoners zelf het woon- en leefklimaat in hun dorp medebepalen.

{/AF}