Boek presentatie Langedijke 
De Historische Commissie kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de presentatie van het boek over het verleden van Langedijke op 31 oktober jl.! Het dorpshuis was afgeladen vol met Langediekemers en oud-Langediekemers. De stemming was opperbest, en alle 150 boeken zijn die avond verkocht. Ondertussen groeit de lijst met namen van belangstellenden voor een boek. De Historische Commissie heeft inmiddels besloten tot een tweede druk.

Dus als er mensen zijn die nog een boek of zelfs meerdere boeken willen bestellen, meld u dan bij Hendrik Jan Olijve (tel. 0516-516164; email: olijvebeenen@planet.nl)

 

De bijgevoegde foto’s van Ron Thijssen geven een mooi sfeerbeeld van de avond van de presentatie.


foto,s boekpresentatie

 

contact dorpshuis

Het contact adres voor het dorpshuis is

ria.sloot@planet.nl

contact dorpshuis (2)

Het contact adres voor het dorpshuis is

ria.sloot@planet.nl

Bouwkavels Langedijke

Hier kunt u de verkoopbrochure downloaden van de nieuwe bouwkavels in Langedijke

klik hier

Heemkunde pagina Ooststellingwerf en Langedijke

Voor de basisschoolkinderen in Oost- en Weststellingwerf maak ik een heemkundesite, waarbij ik o.a. ook een pagina over Langedijke heb gemaakt.
Op deze pagina komt een stukje geschiedenis van Langedijke aan bod en er staan heel veel oude foto’s op de site (o.a. afkomstig van de Historische Vereniging)).

Ik zou het op prijs stellen als er een link naar deze webpagina op de site van Langedijke komt.
Ik denk namelijk dat deze webpagina niet alleen voor de kinderen interessant is, maar ook voor de al wat “oudere” Langediekemers.

 

Dit is de link: http://www.stellingwerf-heemkunde.nl/geschiedenis/dorpen/Langedijke/langedijke.htm

 

Klaas Dijkstra
Klokhuisdijk 17

Langedijke


Leefbaarheid in de gemeente Ooststellingwerf

In de gemeente Ooststellingwerf is in 2010 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd.In het najaar van 2013 heeft in de gemeente Ooststellengwerf een vervolgmeting van dit onderzoek plaatsgevonden.

De bewoners van Langedijke hebben op veel gebieden de leefbaarheid beoordeeld.

Bekijk hier het onderzoek.klik hier  (pdf bestand)

Dorpsagenda

{AF}

Dorpsagenda.

 

In december 2010 heeft de gemeente Ooststellingwerf het begrip Dorpsagenda  (pdf bestand) gelanceerd.

Deze Dorpsagenda moet door elk van de dertien dorpen binnen de gemeente worden opgesteld, met de actiepunten / aandachtspunten uit de Dorpsvisie als uitgangspunt.

Deze Dorpsagenda’s zullen per deelgebied het uitgangspunt vormen voor de Gebiedsagenda. Deze Gebiedsagenda’s vormen gezamenlijk de input voor de Gemeente-agenda.

 

Op deze manier kunnen de dorpen binnen de gemeente meer inbreng krijgen bij de uitvoering en realisatie van het geformuleerde beleid in de Structuurvisie 2010 – 2020 - 2030  (pdf bestand)van de gemeente.

Door het tonen van eigen initiatief, maatwerk en pragmatisch handelen kunnen inwoners zelf het woon- en leefklimaat in hun dorp medebepalen.

{/AF}