Dorpskrant de klokkestoel

{AF}

Dorps- en Schoolkrant “De Klokkestoel”
 Deze krant komt 10x per jaar uit en alle wetenswaardigheden van het hele dorp is hierin te lezen.
Het abonnementsgeld bedraagt € 10,-per jaar.
Inlichtingen Birte Verra, tel. 521656

email; deklokkestoel@kpnmail.nl

{/AF}